Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Yurdumuzda bulunan ve çıkartılan madenler hangileridir?

Yurdumuzda bulunan ve çıkartılan madenler arasında Demir, bakır, krom, boksit, bor mineralleri, kükürt, tuz, cıva, oltu taşı, lüle taşı, mermer, volfram, manganez aspest, zımpara taşı taş kömürü ve fosfat olarak sayabiliriz.
Şimdi bazı madenlerimizin hangi bölgelerden çıkarıldığını ele alalım.

Demir; Ülkemizde en çok çıkartılan madenler arasındadır. Demir madeninin %80 lik kısmı Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Divriği karşılar.%80 lik bu oran sayesinde Doğu Anadolu bölgesi Demir madeni bakımından birinci sırada gelir. Ve demir bilindiği gibi sanayimizde önemli bir yere sahiptir.

Bakır; Artvin Murgul, Elazığ Ergani, Kastamonu Küre’ den çıkartılır. Bakır altından sonra en iyi iletken madde olduğu için elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.