Yurdumuzda bulunan ve çıkartılan madenler hangileridir?

Yurdumuzda bulunan ve çıkartılan madenler arasında Demir, bakır, krom, boksit, bor mineralleri, kükürt, tuz, cıva, oltu taşı, lüle taşı, mermer, volfram, manganez aspest, zımpara taşı taş kömürü ve fosfat olarak sayabiliriz.
Şimdi bazı madenlerimizin hangi bölgelerden çıkarıldığını ele alalım.

Demir; Ülkemizde en çok çıkartılan madenler arasındadır. Demir madeninin %80 lik kısmı Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Divriği karşılar.%80 lik bu oran sayesinde Doğu Anadolu bölgesi Demir madeni bakımından birinci sırada gelir. Ve demir bilindiği gibi sanayimizde önemli bir yere sahiptir.

Bakır; Artvin Murgul, Elazığ Ergani, Kastamonu Küre’ den çıkartılır. Bakır altından sonra en iyi iletken madde olduğu için elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır.

Krom; Sert ve paslanmaz bir maddedir.Çelik yapımı ve kaplamacılıkta kullanılır.Ülkemizde çıkartıldığı bölgeler Kütahya ile Bursa arası, Eskişehir Seyitgazi, Elazığ Guleman ve Dalaman havzasında yaygın olarak çıkartılır. Ülkemiz zengin Krom yataklarına sahiptir ve bu nedenle çıkartımı dış taleplere göre ayarlanır.

Taş Kömürü; Ülkemizde tüketilen enerji kaynakları arasında taş kömürü de önemli bir yere sahiptir.Bilindiği gibi Türkiye de taş kömürü yatağı Zonguldak ve çevresindedir. Zonguldak Türkiye nin tek kömür havzasıdır. Yıllık bir milyon tonu aşan kömür rezervi vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.