Zekat kimlere verilir

İslamın beş şartından biri de zekattır.Mali yapılan bir ibadettir.Zekat;malın belli bir bölümünü Müslüman olan fakire vermek anlamına gelir.Zekat verme zamnı geline geciktirilmeden vaktinde vaerilmesi gerekir.Eğer özürsüz olarak zekatını vermezse kimseye günahkar sayılır. Bir kimsenin zekat vermekler mükellef olabilmesi için kendisinde ve ayrıca sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir.

Kişi bulunması gereken şartlardan ilk olarak; Müslüman olmalı saha sonra ergenlik çağına girmiş olmalı, akıllı ve özgür (hür )olmalı ve son olarak da malın tutarı kadar borcu olmaması gerekir.

Kişinin sahip olduğu malda bulunması gereken şartlar ise; Zekatın verilebilmesi için dini açıdan belirtilen ölçüden fazla ise zekat olarak verilir. Buna nisab denir. Zekatı verilecek malın hepsi tek bir kişiye ait olmalıdır. Zekatı verilecek malın aynı değerde kalmayıp sahibine gelir getiriyorsa zekat verilebilir.Zekat olarak verilecek malın üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekir.

Zekat verilecek kimseler ise şunlardır;
Zekat verecek kadar malı olmayan, dinen zengin sayılmayan kimselere yani fakirlere zekat verilir.
Hiçbir şeyi olmayan kimseler yani miskinlerdir. Bunlar fakirlerden daha düşkün durumda olan kimselerdir.
Borcu olanlara zekat verilir.
Memleketine gidecek parası olmayanlara zekat verilir.
Mali imkansızlığı sebebiyle savaşa katılamayan , hac için yola çıkıp parasız kalanlar,işini gücünü bırakıp kendisini ilme veren kimselerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.