Ziya Gökalp’in sosyolojiye katkıları

Türk düşünce tarihinde yeni bir sayfa başlatan Ziya Gökalp içtimai pozitivizme dayanarak Türkiye de yeni bir oluşturmada oldukça başarılı olmuştur.Osmanlı Devletinin son zamanlarında yaşayan Gökalp sosyolojiye dayanarak ,Türkiye de milliyet akımını sistematik olarak anlatmış,Türkçülüğün esaslarını kurmuştur.
Sosyoloji,toplum sorunları açıklamak ve bu sorunlara çözüm getirmek amacını taşır.Osmanlı İmparatorluğu çeşitli sorunlar içinde bocalamakta ve bu durumda kendi gücüyle ve kendi içinde çözemeyeceğine inanmaktadır.Tam bu sırada Batıda sosyoloji toplum sorunlarına açıklama ve çözüm önerileriyle karşımıza çıkınca Osmanlı aydınları arasında yankı uyandırmıştır.Gökalp sosyoloji açısından,ülkemize yerleşme Comte-Durkheim okulunun temsilcisi olarak tanınır.Gerçekten de Durkheim sosyoloji ülkemize yerleşmesi ve 1940’lı yıllara kadar Türk sosyolojisinde,neredeyse tek egemen sosyoloji ekolü olması onun sayesinde olmuştur.
Gökalp,pozitivist sosyolojinin düşün ilkelerinin tümünü ülkemize aktarmıştır. Evrensel sosyoloji-milli sosyoloji,kültür-uygarlık,ilkel toplumlar-uygar toplumlar gibi ikili ayrımlar Gökalp’in sosyoloji anlayışının temelini oluşturmuştur.
Gökalp,toplum bilim yöntemi olarak ,tümüyle ampirik yaklaşımı ,deneysel yöntemi bir başka deyişle tüme varım yöntemini benimsemiştir.Ona göre tümden gelim ön yargıları da birlikte getireceğinden sağlıklı bir inceleme metodu değildir. Tüme varım yoluyla soyutlama sürecini bırakmakta bilimsel yasalara araştırmalara dayalı sonuçlara erişeceğimizi savunmaktadır.
Ziya Gökalp ,başta Osmanlının kurtuluşu için uğraşmış başaramayacağını anlayınca çözümü Türkçülük ve Milliyetçilikte aramıştır.Ona göre toplumsal sorunlar sosyolojiyle çözülebilir. Gökalp sosyolojiyi;bir toplumu tanımada,ulusal medeniyetlerin tarihini inceleme ve çözmede deva olarak görmektedir.Bu yönüyle de Ziya Gökalp determinist ve pozitivisttir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.